رونمایی از سامانه دفتر تلفن رسانه
توسط مدیر سایت در 1397/7/4

سامانه خبرنگاری تبادل بانک اطلاعات تماس شخصیت ها و افراد مختلف جامعه افتتاح گردید؛ در این سامانه فقط خبرنگاران محترم مجاز به استفاده از اطلاعات می باشند که پس از احراز هویت می توانند به جستجوی شماره تماس و اطلاعات مورد نظر خود پرداخته و یا از دیگر خبرنگاران تقاضا و دریافت نمایند.

رونمایی از سامانه دفتر تلفن رسانه