درباره ما

این سامانه توسط جمعی از خبرنگاران پیشکسوت و با سابقه راه‌اندازی شده است و ارتباطی به سازمان و یا نهاد خاصی ندارد.